Circulaire economie

onze S-pod gebruiksklare badkamers worden als complete badkamer geleverd, geplaatst en aangesloten. Indien de opening van de gevel niet toereikend is, nemen we de badkamer uit elkaar en transporteren deze in delen naar binnen. vervolgens monteren wij deze weer tot badkamer en sluiten em aan.

Omdat onze badkamers altijd op zichzelf / vrijstaand zijn, heeft dit als groot voordeel dat aan het einde van de gebruikscyclus ze – al of niet in delen – weer eenvoudig het gebouw uit kunnen.

En dan?

Vanuit circulair oogpunt bezien is het meest ideaal de badkamer een tweede leven te geven. Dat is mogelijk! Om dit te bereiken dient de badkamer geheel gereinigd te worden, waarna deze – indien gewenst – voorzien kan worden van een topcoat afwerklaag. De S-pod is dan, na wellicht aanpassing van sanitaire accessoires, weer geschikt om opnieuw als badkamer dienst te doen.

Indien toch besloten wordt definitief afscheid te nemen van de badkamer, dan kan het basismateriaal, glasvezel versterkt polyester composiet, ingezet worden als basisgrondstof voor nieuwe producten.

Inmiddels zijn hiervoor diverse technieken voor handen.

Via de werkgroep Kiem Vang is inmiddels veel onderzoek gedaan naar hergebruik van dit soort materialen. Via de link https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/kunststoftechnologie/onderzoeksprojecten/kiem-vang/over-kiem-vang/

Treft u verdere informatie aan.

De onderstaande file geeft het onderzoeksverslag weer met daarbij de conclusie dat glasvezelversterkt polyester composiet uitstekend geschikt is voor toepassing in een circulaire economie.

Onderzoeksverslag en conclusies

Indien u wenst geven wij graag een uitgebreide toelichting op alle duurzaamheidsaspecten die betrekking hebben op onze badkamers (Craddle to Craddle principe / Circulaire Economie / LCA Analyse).